avijacija vojna


avijacija vojna
• air force

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.